Aktuality - Fenester.cz

Aktuality

 

fenester | výloha pro současné umění

Galerie Fenester ukončila svou činnost v lednu 2015. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na jejím chodu a instalacích podíleli. Stejně tak děkujeme za přízeň všem, kteří s námi -  počasí navzdory - absolvovali všechny vernisáže.


Nejbližší vernisáž:


27.11. od 19:00 
Karolína Klimešová
: KROP

Fb událost: www.facebook.com/events/792868214109465/

Galerie Fenester Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Karolíny Klimešové ve čvrtek 27. listopadu 2014 od 19 hodin. Kurátorkou výstavy je Ruth Peterová.

Karolína Klimešová v loňském roce absolvovala na pražské AVU v ateliéru grafiky II Vladimíra Kokolii. Během svého studia se zúčastnila řady stáží, například zahraničního studijního pobytu na University of Arts London. Specifický prostor galerie přijímá, ale nikterak se mu nepřizpůsobuje. Svým dílem si chce naopak okolní prostor podmanit a tím jej i dále utvářet, rozvíjet, měnit. Její tvorba, vzhledem k užitému materiálu a barevnosti, může podbízet k vnímání naivity a infantilnosti. Tyto vlastnosti však v celé tvorbě zastoupeny nikterak nejsou, naopak a až protikladně jsou objekty tvrdé, surově své s absencí nad rámcových kontextů a vyšších úvah, kdy o sobě vypovídají „pouze“ viditelným – tvarem, barvou, velikostí, a tím se mění z cesty k uvědomění na samotný cíl, v celé své materiálnosti a hmatatelné definitivnosti.
Název výstavy reaguje na autorčino impulzivní uvažování nad vlastní tvorbou. Použití rozkazovacího tvaru slova „kropit“ zde reprezentuje vnitřní monolog umělkyně. Jejími vlastními slovy jde o jakýsi „pokřik k sobě samé - učinit krok dále“.Aktuální instalace:


30.10. od 19:00
Sráč Sam: Už si na nic nevzpomínám  

Fb událost: www.facebook.com/events/750864908326150/


Galerie fenester Vás srdečně zve ne vernisáž výstavy Sráč Sam | Už si na nic nevzpomínám ve čtvrtek 30. října od 19 hodin. Přijďte se opřít o naši výlohu. Výstavu uvede Denisa Bytelová. Těšíme se na Vás.

Instalace vychází z jednoduché kompozice čtyř prvků. Z fotografie portrétu dítěte s motivem zavřených očí, kovového stojánku, černého komorního závěsu a věty Už si na nic nevzpomínám. Ačkoliv Sam jednotlivými až funerálními rekvizitami přináší otázku, zda nejde o posmrtný portrét mladé dívky, je inscenovaná atmosféra nečekaně přívětivá. Temnopis pozadí také narušuje důrazem na informaci z obrazu a z textu a výraz celé instalace těmto dvěma esenciálně manipulativním médiím podrobuje.

Denisa Bytelová

Předchozí výstava:


2.10. 2014 od 19.00
Marie Lukáčová a Jakub Roček: Můj rodný dům

Fb událost: www.facebook.com/events/328520917319095/328706610633859/


Předchozí výstava:

Reece Terris: When your world becomes a gift shop, 6.9. - 22.9.2014


Předchozí výstava:

31. 7. - 2. 9. 2014

Kathrin Köster "Manometer"
Vernisáž 31.7. od 19.00


Kathrin Köster (*1981) žije a tvoří v Berlíně, momentálně působí v Meetfactory v Praze jako host mezinárodního rezidenčního programu. Svá díla dokáže často pozoruhodně komponovat do výstavního prostoru, celkem přirozeně vyvolává dojem jejich vzájemného prolínání.

V instalaci pro fenester spojí Kathrin dva zásadní materiály, které poslední dobou citlivě využívá ve své tvorbě. Sklo a textílii. Německý název manometer pak poukazuje na míru tlaku stejně jako míru údivu.fenester

výloha pro současné umění | window gallery

Jakubská 2, Praha 1 | www.fenester.cz


Výstavní program galerie fenester podporuje hlavní město Praha a Ministerstvo kultury.

Předchozí výstava:Richard Loskot - "Kolemjdoucí"
17.6. - 15.7. 2014

Fb událost: www.facebook.com/events/610958485668835/


Předchozí výstava:

Markéta Kinterová / Beru do ulic, aby s vámi mluvit, protože se zdá, že žádný jiný způsob, jak se dostat přes
Vernisáž 15.5. od 19:00

Markéta Kinterová (*1981)

Téma veřejného prostoru se v tvorbě Markéty Kinterové objevuje zcela pravidelně a důsledně. Od studií v ateliéru fotografie Pavla Baňky na UJEP v Ústí nad Labem vytvořila Markéta celou řadu fotografických cyklů a akcí věnovaných interaktivitě urbánního prostoru. Poslední dobou ji v informacemi přehuštěném veřejném prostoru přitahují slepá, prázdná místa, místa „bez sdělení“. Vzniká tak cyklus fotografií prázdných plakátovacích ploch, bílých papírových velkoformátů pohozených po městě, či autorské knihy skládané z rubu billboardů.

Z podobných úvah pak vychází i Markétina instalace ve fenestru.

Fb událost
: www.facebook.com/events/1437377963184377/

Předchozí výstava:

TOMÁŠ JETELA | VAKUUM

17. 4. - 13. 5. 2014

vernisáž ve ČTVRTEK 17. 4. 2014 v 19 hodin

Fb událost: www.facebook.com/events/226338664229099/Tomáš Jetela

„Pokusil jsem se stvořit karnevalový svět mrtvých mužů, opilců, brutálních zločinců, sebevrahů a šílených doktorů. Vakuum je momentem mezi průnikem do světa duchů, do nadreality, kam mizí šamani při svých rituálech a hvězdným okamžikem dosaženým díky nadlidské snaze dostat se k onomu nemožnému a božskému zření. Výstava by měla být doslova ukázkou zářezů v obrazech paměti, snů a prožitků na hraně, které se vymykají jakékoliv normě.“

Instalace Tomáše Jetely je řezem do jeho aktuálního malířského tématu „Hvězdný okamžik“. Sáhnout si mimo obyčejný svět, pocítit vytoužený záblesk blaženosti, či prostě vyváznout z neblahé reality. V obrazech Tomáše Jetely si svůj hvězdný okamžik odžívá stejně tak spodina, jako hvězdy společnosti.

Výstavní program galerie fenester podporuje hlavní město Praha.
Předchozí výstava:


A1 Architects/ Zde pro vás brzy otevíráme
vernisáž 13.3. od 19 hodin

13. 3. - 15. 4. 2014

Lenka Křemenová a David Maštálka spolu tvoří už přes deset let. Často pracují na „okrajových“ zadáních, které se ale záhy - díky jejich nečekané a přitom zcela logické realizaci - mění v úspěšné a oceňované projekty jako Čajový dům, Malý dům, Zastávka na návsi a jiné.

V jejich tvorbě můžeme vystopovat vždy jistý šmrnc angažovanosti: proměny veřejných prostranství, participace, tradiční materiály, tradiční techniky, neokázalost či - jak sami uvádí - „přímá zkušenost“. A tak, pod tlakem současných událostí, A1 Architects mění svůj původní koncept a míří svou instalací zcela naplno: k dění na Ukrajině.

Fb událost: www.facebook.com/events/667313663315517/
Předchozí výstava:

Jan Fabián: Pětisklo / Praha 5 versus Praha 1
13.2. - 11.3.

Fb událost:
www.facebook.com/events/1492371777656287/
Předchozí výstava:


Jiří Hůla

"NEKONEČNÝ PŘÍBĚH"
16. 1. — 11. 2. 2014


Jiří Hůla (*1944)

Práce Jiřího Hůly vychází z jeho celoživotního pokušení dobrat se jednotlivostí, vše podrobit dělení, nalézt základní jednotky, atomy. Jsou-li jednotlivosti definovány, je možné začít pracovat, tvořit a vytvářet. Jednotlivosti řadí, přeuspořádá, kombinuje, opakuje, občas doplní či vynechá, vždy dle vlastního plánu a pravidel. Tak vzniká i Nekonečný příběh, už přes 20 let. Pokračování příští vánoce. A k vidění ve fenestru.

Fb událost:
www.facebook.com/events/441353219320902/

Předchozí výstava

Julia Amelie |

'A WINDOW IS A WINDOW IS A WINDOW or the illusion called freedom'

1. 12. 2013 — 2. 1. 2014

Vernisáž v neděli 1.12. od 19 hodin

Julia Amelie v současné době studuje ve Vídni, žije a tvoří v Amsterodamu. Fascinuje jí světlo a jeho proměna v prostoru, efekty stínů a odrazů nebo světelná deformace barev. Prosincová instalace ve fenestru s názvem 'A WINDOW IS A WINDOW IS A WINDOW or the illusion called freedom' je další příležitostí zhlédnout její pozoruhodné práce tentokrát přímo z ulice.

Fb událost:
www.facebook.com/events/230972297071515/Předchozí výstava

Antonín Jirát: Maria

30.10. od 19:00 (k vidění do 27.11.)
Fb událost: www.facebook.com/events/354517014692487/Předchozí výstava

Michaela Mildorfová a Barbora Šimonová: Zóna

5. 9. - 2. 10. 2013

vernisáž 5.9. v 19 h.Předchozí výstava

8.8. 19:00
Tereza Darmovzalová / Na cizí půdě
8.8. - 4.9. 2013

Tereza Darmovzalová

Stěžejním záběrem Tereziny tvorby je fotografie, doplněná někdy malbou někdy kresbami. Podobné prolínání se pak objeví i v její nové instalaci ve Fenestru. Vzájemně provázaná fotografie a obraz nesou stopu vlastních zážitků. Vytrženy z kontextu, představeny v cizím městě pro cizí lidi, se pak jednoduše ocitají Na cizí půdě.

Možnosti, vztahy nebo otázky, které může i ten sebemenší prostor vyvolat, má Tereza dobře zažity. V Olomouci, kde žije, je mimo jiné spoluorganizátorkou výstav ve Vitrince Deniska.Předchozí výstava


Ondřej Maleček
| JESKYNĚ
30. 5. — 26. 6. 2013 PRODLOUŽENO DO ČERVENCE

vernisáž ve čtvrtek 30. 5. 2013 v 19 hodin


Ondřej Maleček *1977
Autorem červnové instalace ve fenestru je malíř Ondřej Maleček. Už od dob studií v ateliéru malby (P. Nešleha, S. Diviš) pro něj malba představuje stěžejní a zcela přirozený nástroj vlastní tvorby. Malby a kresby Ondřeje Malečka se dají jen těžko zaměnit. Svým radikálním zobrazením zejména přírody a příběhů v ní dokáže neustále strhávat divákovu pozornost a představivost. Napětí Ondřejova rukopisu jde ruku v ruce s náměty. Jako téma pro instalaci ve fenestru si Ondřej vybral jeskyně a vzácnou inspirací se mu stává jeho zašlá kniha plná starých fotografií jeskyní.  

Předchozí výstava

9.5. - 28.5.
Jan Trakal a Václav Havlíček - "Jelly Time"


Jan Trakal *1984, Václav Havlíček *1985

Po instalaci Vojtěcha Fröhlicha, kdy po tři týdny ležely ve výloze dvaapůl tisíce korun a dráždily kolemjdoucí, se prostor výlohy ocitl v rukou dvou ilustrátorů. Jan Trakal a Václav Havlíček se zabývají grafikou, kresbou, ilustracemi, animací, tím vším vyprávějí příběhy, glosují rozličné situace, zachycují všelijaké momenty. Ve výloze pod jejich taktovkou nyní začíná jelly time. Takže přijďte! Přijďte na želé!

Předchozí výstava

4.4. Vojtěch Fröhlich  "2500,-"
Na přání autora bez vernisáže
Předchozí výstava:

Veronika Markovičová: 2/1, vernisáž středa 6.3. od 19:00
Předchozí výstava


7.2. od 19:00 Lukáš Prokůpek
"81 bilionů kilometrů vzdálené světlo"
7. 2. — 26. 2. 2013

vernisáž ve ČTVRTEK 7. 2. 2013 v 19. hodin

Lukáš Prokůpek *1977

Práce Lukáše Prokůpka, absolventa ateliéru fotografie na VŠUP, často překračují klasický formát fotografie. Statický záznam, který fotografie obyčejně nabízí, někdy kombinuje se světelnými efekty, zvuky a videi. Propojení těchto rozličných vjemů nepoužívá jako estetický doprovod, ale vytváří intenzivní zážitek velmi úzce spjatý s obsahem. Současná instalace ve fenestru je dalším skromným pokračováním této Lukášovy nezaměnitelné tvorby.


fenester

výloha pro současné umění | window gallery

Jakubská 2, Praha 1 | www.fenester.cz
Výstavní program galerie fenester podporuje hlavní město Praha


Předchozí výstava

Hana Nováková
"Jak se na les líčí, tak se z lesa ozývá"
krátkodobá instalace do od 25.1. do 5.2.


Předchozí výstava

Anna Fastrová NKYINKYIM
1.12. od 19:00
Instalace bude k vidění do 1.1. 2013

Sobotní vernisáž je spojena s hudebním večerem a projektem One Blood v klubu Chapeau Rouge. Autory projektu One Blood jsou Jarmila a Andrej Štukovi, kteří se snaží v problematických oblastech světa nalézt a podporovat aktivní mladé umělce. Barbora Fastrová *1988 a Anna Fastrová *1986 se volně inspirovaly tématikou celého projektu a pro Fenester vytvořily betonové skulptury věnované současné africké hudbě.Předchozí výstava


ČTVRTEK 15.11., 19:00
Barbora Fastrová

srdečně vás zveme na výstavu

Barbora Fastrová | MPAUNNUM
15. 11. — 31. 11. 2012

Barbora Fastrová *1988 studuje v ateliéru fotografie Alexandry Vajd a Hynka Alta na pražské VŠUP. Její fotografické zaujetí dlouho směřovalo ke zkoumání drsných, hrubých hmot či materiálů. Tak vznikl například fotografický cyklus Hromady (hromady štěrků, hlíny, kamení), Stromy (výřezy holých kmenů) či Parky (betonové prvky parků). V poslední době Barbora formát fotografie prozatím opouští. S hmotou a materiály pracuje fyzicky a vytváří tak rozličné skulptury či instalace, převážně v betonu.

Barbořina instalace ve fenestru je netradiční, skládá se ze dvou částí. MPAUNNUM je teprve předehrou, o 14 dní později v sobotu 1. 12. 2012 pak bude následovat hlavní část její instalace, tentokrát s názvem NKYINKYIM.


Výstavní program galerie fenester podporuje v roce 2012 hlavní město Praha.


Předchozí výstava


ČTVRTEK 11. 10. 2012 v 19 hodin

Petra Pětiletá | Tenkrát v Schöppingenu


11. 10. - 13. 11. 2012


Petra Pětiletá *1978 se ve fenestru představí v rámci letošního Festivalu Fotograf. Instalace "Tenkrát v Schöppingenu" reaguje na nedávný Petřin pobyt v západoněmeckém městě Schöppingen. Stejně jako u dalších svých prací Petru zajímá místní společnost, její chování a prostředí, které vytváří. Sterilní?, stereotypní?, dokonalý?, ideální? či nudný? to jsou témata Petřiny nové práce. Silným prvkem instalace jsou pak kresby podle reálných fotografií.

Výstava probíhá v rámci druhého ročníku Festivalu Fotograf s názvem Mimo formát.
The exhibition is taking place within the second year of the Fotograf Festival, entitled Mimo formát / Off Limits.

www.fotografestival.cz
, http://www.facebook.com/fotografestivalPředchozí výstava

13.9. 2012 od 19:00

Vladimír Turner: Artmasna

Výstava potrvá od 13.9. do 9.10. 2012

"Site-specific výstava ve Fenester Gallery s názvem "Artmasna" je mým metaforickým vyjádřením k současnému dění na umělecké scéně, kde kolektiv kolem Dvorak.sec/Artbanky stále více roztahuje svá chapadla a pomocí mafiánských praktik kurví české kulturní prostředí! Má speciální nabídka je namířena každému uměleci spojenému s touto zločineckou organizací."    Vladimir Turner, září 2012

Vladimír Turner (*1986)

Před třemi lety dokončil studium audiovizuálních studií na FAMU, nyní studuje poslední ročník na VŠUP v ateliéru Jiřího Davida. Svou tvorbu prezentuje Vladimír většinou ve formě videa, které mu ale slouží jako přímý záznam akce. Samotná akce, většinou jasná, provokující, rychlá a živelná, je pak tím stěžejním v jeho práci.

Aktuální instalace ve fenestru je jasná i provokující, rychlá i živelná. Třeba osloví i nastartované řídící procesy. Přijďte se podívat.
Předchozí výstavaMarek Rubec | Zahrada Čech

2. 8. – 10. 9. 2012

vernisáž ve ČTVRTEK 2. 8. 2012 v 19. hodin


Marek Rubec (*1979)

Marek Rubec studoval na univerzitě v Hradci Králové a ve Zlíně, žije a tvoří v Litoměřicích. Z výtvarných technik jsou mu nejblíže kresba, komiks, animace či video. Letos se výrazně prosadil svým obrazovým příběhem Investor prezentovaným v Litoměřicích a ve Vídni a otištěným v časopise Aargh!. Ve fenestru pak představí svou novou instalaci: Zahrada Čech.


Předchozí výstava


Jan Kuntoš


Když se otočíš, uvidíš svůj stín

vernisáž ve ČTVRTEK 28. 6. 2012 v 19. hodin


Jan Kuntoš (*1980)

Ateliér Pavla Baňky na Univerzitě J. E. P. v Ústí nad Labem absolvoval Jan Kuntoš před dvěma lety. A i když nyní pracuje a tvoří v Praze, na cesty do ústeckého kraje se nezapomíná. S jedním, nadmíru výrazným motivem, z těchto cest pracuje i nynější instalace ve fenestru. Umístěná v ulici Jakubská, proti kostelu sv. Jakuba, jednomu ze zastavení na cestě do Santiaga, trefně komentuje realitu.
Předchozí výstava


Helena Sequens a Adam Stanko : 28 tvrdých tobolek
24.5 - 26.6f
enester | výloha pro současné umění

srdečně vás zveme na výstavu

Helena Sequens a Adam Stanko | 28 tvrdých tobolek


Helena Sequensová (*1986) a Adam Stanko (*1984)

Helena Sequensová a Adam Stanko jsou nynějšími diplomanty ateliéru sochařství Kurta Gebauera na VŠUP, kde již několik let tvoří jako autorská dvojice. Jejich poslední instalace (Pocta Charlotte Corday) pro výstavu Kolaboratorio vol. 2 v lázních Dopravních podniků se spontánně pod názvem krvavá vana stala téměř ikonou celé akce. Jak sami říkají, poslední dobou mají trochu nemilosrdné období, přijďte se přesvědčit ve čtvrtek 24. 5. v 19 hodin před fenester.


Sequensová Stanko official web www.papermill.czPředchozí výstava
Kamila Rýparová (*1987)

Kamila tematicky vychází už delší dobu z jednoho zásadního tématu: život ženy ve stereotypních představách. Po boku stereotypů -žena kuchařinka, žena hospodyňka- je v Kamilině tvorbě dominantním prvkem také znázornění prostředí a důraz na iluzi prostoru. Vznikají tak desítky variant kuchyňských linek, jejich půdorysy a rozlišná schémata, každá zachycená s vlastní podivnou atmosférou. Barva, vosk, kouř či make-up, to vše jsou techniky, které tomu napomáhají. Kamila ale nepracuje pouze na plátně, tvoří také v kontextu s daným místem a své prostory přepisuje přímo na zdi galerie.

Přijďte se v pátek podívat, jak je to v případě výlohy! 20.4 v 19 hodin před fenestrem.


Předchozí výstava


Aleksandrina Yordanova | Když si měsíc a slunce vymění místa…
15. 3. – 18. 4. 2012

vernisáž ve ČTVRTEK 15. 3. 2012 v 19. hodin


Aleksandrina Yordanova (*1987)

Aleksandrina ráda pracuje se zadaným místem, hledá si prvotní motivy, na místě je rozvíjí, mění, upravuje. Prvotním impulsem pro instalaci ve fenestru bylo pro Aleks knihovnické oddělení matematiky, fyziky a astronomie, výtvarné doprovody komplikovaných textů se postupně ukázaly jako zcela neodbytné. A tak se fenester na měsíc stává vesmírem a to i navzdory tomu Když si měsíc a slunce vymění místa… Stavte se.Předchozí výstava


Tereza Kabůrková: Bývalé okno

16. 2. - 15. 3. 2012

fenester | výloha pro současné umění

vás srdečně zve na výstavu

Tereza Kabůrková | Bývalé okno

Tereza Kabůrková (*1980)

V roce 2004 absolvovala UJEP v Ústí nad Labem, ateliér fotografie Pavla Baňky, a už od studií si jde svou specifickou cestou. Na rozdíl od drtivé většiny současných fotografů si Tereza potrpí na autorský proces celého díla, fotky si ručně zvětšuje, vyvolává i adjustuje. Velmi osobní vztah je pak jasně čitelný i ze samotných námětů.

Do výlohy fenestru instaluje Tereza své bývalé okno, jak může vypadat? Přijďte se podívat.


Předchozí výstava

Ladislav Vondrák | test


12. 1. – 8. 2. 2012
vernisáž ve ČTVRTEK 12. 1. 2012 v 19. hodin

Ladislav Vondrák (*1975)

Ladislav Vondrák  studuje od loňského roku v ateliéru fotografie Saši Vajd a Hynka Alta na VŠUP. I když je teprve ve druhém ročníku, stihl vystavovat už na řadě výstav, včetně účasti na letošním pražském bienále. Jeho práce poutají patrným neklidem, rozličné průzkumy skrze vlastní tělo způsobují nejistotu, kladou otázky.
Pracovně se Láďa pohybuje v poněkud jinačím světě, jako vystudovaný ekonom a matematik se věnuje programování obchodů na světové burze. A ještě jeden dodatek: Za vším hledej ženu! Cherchez la femme! Jinými slovy řečeno: Láďa ve svých pracech často nejede sám, pravou rukou je mu totiž jeho žena Monika.

A něco málo k instalaci. Láďa měl zájem provést prý jen colortest, odstíny rudé ho momentálně nadprůměrně oslovují. A tak je tu první záběr, poklidně prorudlé zátiší, vánoční hvězda jako typická ikona červeně. Ale jak je Láďovým zvykem, samotné předměty pro opravdové testování nestačí, je potřeba zažít vše na vlastní kůži. A tak tu je další záběr. Už je po akci, klid vzal za své a výsledek je takřka ďábelský. PS: fotila Monika…

Předchozí výstava

24.11. - 23.12. 2011
"Candy Walls"
Anežka Hošková

Předchozí výstava

31.10. - 23.11.
Letná sobě!
Kateřina Vídenová, Adam Wlazel

www.letnasobe.cz


Nezávislá iniciativa Letná sobě! se vytrvale věnuje pozitivnímu rozvoji své čtvrti - Letné. Jak chápat veřejný prostor, jak umravnit dopravu, jak využít kvalitní architekturu, to jsou některá z témat jejich diskusí, přednášek, pikniků či workshopů. Ale nezůstává jen u debat. Jedna z posledních akcí Lavička „Letná“ (výroba laviček do veřejného prostoru) sympaticky ukázala, jak lze jednoduše a vtipně uplatnit teorii v praxi.

Tentokrát představí Letná sobě! svou vlast „v zahraničí“.

Předchozí výstava


Marie Hladíková a Anders Grønlien
Instalace inspirovaná severskými ságami
Instalace trvá do 27.10. 2011

Předchozí výstava

Martin Hrubý, Petr Krátký: ..
Instalace trvá do 21.9. 2011

Předchozí výstava

Jan Freiberg - "Sad"
Torzo ze sociálně agrikulturního dokumentu mapujícího fotografii a sadařství.

Sad je podporován z projektu DKR FAMU Fotografický obraz – umění, technologie, obsah. II.

Clappova červená
SAD je pohyblivý, bohatě strukturovaný umělecko-sociální projekt na pomezí fotografie, lokální historie, zemědělství a sociální terapie. Podobně jako jiní deprivovaní umělci či osamělí kurátoři jsem se vydal cestou angažovaného sociálního úsilí, realizovanou průzkumem fotografie v její lidové, užité a částečně i umělecké rovině. Sadařství představuje jakousi tématickou záminku k obecněji pojednané výstavě o médiu fotografie jako velmi širokém vizuálním projevu i prostoru kultury dvacátého století. Zároveň však zůstává prostředkem k poznávání sadařství, snahou o rozvíjení autentických sousedských vztahů a současně i pokusem o uloupnutí perníčku ze svůdné grantové chaloupky.

K fotografii i k sadům se vztahujeme s pocitem melancholie a sentimentu, chceme je zachovávat, neboť připomínají, co uplynulo. Zmizelé okamžiky a sklizené plody. Jsme obětmi vlastních iluzí. Staré věci nás přitahují především proto, že nemohou konkurovat potřebám současnosti. Jejich původní funkce pominula a nezbývá než pro ně hledat funkci novou, která spočívá v redefinici, v nekončícím konzervování a zkoumání. Fotografie i ovocnářství jsou projevy naší kultury. Samozřejmě, nejde zapomenout na přírodu a trvale udržitelný rozvoj. Sad jako symbol tvralých hodnot, nebeský ráj nebo ráj vitamínů a vlákniny i místo, které symbolizuje lidskou společnost.

Struktura budoucí fotografické části výstavy je koncipovaná s ohledem na vývoj technologie. Mapujeme otázky, jak technologie určuje estetický prožitek či jaký vliv mají fotografie ve společnosti, jak se jejich prostřednictvím šíří nejen informace, ale především ideologie. Časové rozpětí tohoto tázání je prozatím neomezené, bude podmíněno především dostupností výstavního materiálu, ne zcela jasná je v tuhle chvíli i metodologie. Vedle fotografií by se mohl objevit i film. Mou ambicí je prostřednictvím tématu sadařství demonstrovat známý fakt, jak je médium fotografie je nasáklé rozporuplnými ideologiemi.

Projekt Sad má podobu pojízdné sběrny. Prozatím se zastavil na dvou místech. V Uničově, kde na něm spolupracovala Blanka Švédová, nabyl lokálně historické podoby a byl ukončen malou výstavou realizovanou v tamní městské knihovně. Do akce se zapojila téměř stovka lidí. Mnozí zapůjčili své fotografie, jiní vytvořili svérázná umělecká díla a poskytli řadu rozhovorů na téma sadařství a lihovarnictví. Výstavu doprovodila výsadba několika stromů v uničovském parku. V rámci sadařského workshopu, realizovaného v ateliéru fotografie Michala Kalhouse na Ostravské univerzitě v Ostravě, se zase ukázalo, že přitažlivost projektu má jistá omezení. V současné době probíhá výzkum na Volyňsku a připravuje se další pokračování v Drážďanech.

Závěrečná výstava zahrne nejen výsledky sběru fotografií a bádání v archivech, ale také umělecké fotografie a filmy moderních i současných umělců, kteří se ve své tvorbě věnují uvedenému tématu. Výstavu doprovodí sborník textů několika českých odborníků, kteří se k tématu sadařství vyjádří prostřednictvím svých specializací. Sběr fotografií stále trvá.

Jan Freiberg

Autor děkuje Blance Švédové a Romanovi Štětinovi.

Předchozí výstava
Johana Střížková

23.6. – 22.7. 2011
vernisáž 23.6.2011 v 19 hodin
fenester | výloha pro současné umění

Johana Střížková a instalace bující do ulice..


Předchozí výstava

Graeme McKinnon - "I am Graemme McKinnon"
 Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout tady


Předchozí výstava

Michal Ureš
28.4. - 25.5. 2011fotografie z vernisáže naleznete zde

Předchozí výstava

Tomáš Uhnák / "Žít s radostí, překonávat zoufalství, hledat v sobě každičký náznak dobra, každičký pozitivní rys, a tak objevovat pravou radost"

31.3. – 27.4. 2011
vernisáž 31.3.2011 v 19 hodinV Galerii Fenester vystavoval Tomáš Uhnák - fotografie z vernisáže najdete v naší Fotogalerii, nějaká ta videa pak tady, velezajímavý rozhovor si pak přečtěte zde

A jak vlastně vernisáž probíhala? Tady je malý scénář přímo od autora:

Hrách na stěnu házet


31.3. 2011
performance před kostelem sv. Jakuba na Starém Městě

1. Postavím se čelem k boku kostela sv. Jakuba, zády k publiku
2. Megafonem přečtu požadavky (modlitby rabbiho Nachmana)
3. Uvidí se
Samotná instalace pak vychází z tohoto článku: www.advojka.cz/archiv/2006/27/odtrhnout-se-od-prsu
Předchozí výstava
Markéta Kubačáková / Loket pobělohorský, čtyři prsty, pět zrn a čárka (15.2. - 16.3. 2011)

vernisáž 14.2. 2011 v 19 hodin

V pondělí 14.2. proběhla vernisáž instalace Markéty Kubačákové. Představu o tom, co se momentálně ve výloze nachází, si můžete udělat z následující autorčiny anotace...
Rozhovor s Markétou pak čtěte zdeInstalace v galerii Fenester od Markéty Kubačákové s názvem Loket pobělohorský, čtyři prsty, pět zrn a čárka zkoumá relativitu míry a pohledu. Konvence dívání se na umělecké dílo má standardizované parametry, které zaručují, že všichni z prací na zdi budou mít alespoň nějaký zážitek. Ženy většinou vzhlížejí vzhůru, zatímco vysocí muži se hrbí, aby si díla na stěně prohlédli. (Podobná situace nastává například, když se objímá žena průměrné výšky s mužem průměrné výšky: muž má opřenou bradu o hlavu ženy a dívá se po okolí, zatímco ta sleduje upadávající knoflíky na jeho kabátu, případně skrze průhled v jeho podpaždí hledí za jeho záda. Jejich pohledy se střetávají jen při záklonu jednoho a shrbení druhého). Zatímco umělecké dílo vyžaduje divákovu individuální recepci, jeho prezentace (místo pro dívání se na něj) počítá s normovaným divákem, kterému je uzpůsobena.
Tyto normy jsou antropometrické, stejně jako bývaly staré jednotky měr – váhy, obsahu, délky, rychlosti… Měřilo se podle zvyků vycházejících z lidského vnímání a potřeb člověka v daném regionu. Normou mohl být střevíc panovníka, ale i obyčej určité vesnice. V průběhu staletí lidé rostli a míry se zvětšovaly, zpřesňovalo se také odkud která pochází. Z doby pobělohorské je velikost tehdejšího lokte úředně zaznamenaná do kamene na veřejích staroměstské radnice, aby si každý kupující mohl ověřit, zda jej prodavač neošidil.
Práce vytvořená pro prostor okna baru počítá s letmým nakouknutím chodců do výlohy. Většina z nich nejde za uměním, pouze prochází kolem a okukuje zdi po cestě. Jejich vidění se ocitá v koridoru, který je nejpřirozenější – přímo před sebe a trochu k zemi. Stejný směr má i perspektiva člověka, který se krátce zastaví a koukne do výlohy. Vršek objektu sahá do výšky autorky. Malí lidé mají pohled rovně roztříštěný sloupky s mírami, pro vysoké jedince vytváří instalace prázdný průhled do vnitřní místnosti. Když se malí podívají šikmo vzhůru, spatří dno a rub díla, zatímco pohled svrchu dolů odhalí „exponáty“. Pro někoho je nadhled samozřejmý, pro někoho znamená snahu, kterou má dítě, když nedosáhne pult, na nějž mu prodavač položil jeho oblíbenou zmrzlinu. Zatímco zjišťuje, na co si stoupnout, aby pult přehlédlo a uchopilo kornoutek, tak zmrzlina pomalu roztává.

Markéta Kubačáková (1984) je studentkou 6. ročníku ateliéru Video (Martin Zet, Jiří Ptáček) na Fakultě výtvarných umění v Brně. Absolvovala také VŠUP v Praze (2009) a UTB ve Zlíně (2007). Její umělecká tvorba se soustředí na médium instalace a kresby. Je činná také jako nezávislá kurátorka a kritička. 

Předchozí výstava 
Viktor Takáč / Diplopie prostoru (13. 1. – 11.2.2011)


Viktor Takáč / Diplopie prostoru (
13. 1. – 11.2.2011)


vernisáž 13.1.2011 v 19 hodin

Opět vás zveme před Fenester, a to ve čtvrtek 13.1.2011 od 19 hodin. Viktor Takáč připravuje v rámci vernisáže výstavy Diplopie prostoru scénu přímo před Fenester.

Viktor Takáč (* 1982) studoval na AVU v ateliéru Nová média, nyní v ateliéru Monumentální tvorby. Jeho práce zahrnuje videoobjekty, díla ve veřejném prostoru i instalace pro galerie. Má převážně intermediální charakter, avšak často využívá videozáznamy, časové sběry obrazu a různé formální postupy kinematagrafie. Pro Fenester Viktor připravuje nově vzniklou fluidni situaci.

Doražte na scénu!Předchozí výstava
Jan Pfeiffer, 9.12. - 13.1., "Za zády"Za zády / Behind the Back


Fyzické vlastnosti člověka ho determinují k tomu, že jednoduše neví, co se mu děje za zády. Kráčíme ulicemi, stojíme ve frontě, pohybujeme se místy, městy. Když si představíme scénu, která se za námi může odehrávat, myšlenky jako by se shlukly do abstraktních forem: domy, postavy, kvádry, vertikály...

Video Za zády je obrazovým přepisem tohoto pocitu, kdy se s klidnou tváří díváme dopředu, zatímco za námi se odehrávají tušené, v podstatě abstraktní děje. Současně se tento pocit může týkat jakési předtuchy, opět ne zcela konkrétní představy situací, které teprve mohou nastat.
(Jan Pfeiffer)


Video Jana Pfeiffera, studenta ateliéru Jiřího Příhody pražské Akademie výtvarných umění, je pro prostor galerie Fenester šité v podstatě na míru: pojednává situaci, kdy se člověk dívá přímo před sebe, zatímco za zády se mu odehrávají tušené, více méně abstraktní děje. Video je zasazeno do okna, které propojuje rušnou ulici s interiérem baru Chapeau Rouge. Za autorovými zády se tedy odehrává ještě další, paralelní skutečnost: rozhovory lidí, rytmy hudby, cinkání skleniček. Při pokusu si takovou situaci představit vše splývá do neurčité změti tvarů a zvuků, konkrétní obrysy si člověk ze své mysli musí téměř vynutit a když se přestává soustředit, situace za zády opět upadá do beztvarosti. Můžeme se jen domnívat, tušit, nebo se naopak ani v duchu neohlížet a razit si cestu zpříma.
Pfeifferova tvorba se do značné míry zabývá vztahem člověka a jeho bezprostředního okolí, ať už jsou to dominantní budovy, sítě ulic a zkratek, či naopak osobnější rodinné vazby a abstraktnější časoprostorové vztahy. Autor sám se často stává aktérem svých fotografií či videí. Vstupuje do role soustředěného střelce, který takřka podvědomě míří do prázdnoty velkoměsta, v monumentální zvukově-vizuální instalaci obíhá diváka, který se stává středem rituálního kruhu. Video Pozorovatel (2010), které sleduje autora stojícího zády k divákovi, jak skrze okno pozoruje zdánlivě nereálný svět hybridního velkoměsta před sebou, je určitým protipólem videa Za zády (2010). V obou případech se jedná o velmi základní lidskou situaci, moment podstatného zastavení se, zatímco před námi (či za námi) se odehrávají situace, na které nemůžeme dosáhnout, ani je nemůžeme nijak zásadně ovlivnit.

Karina KottováPředchozí výstava
Yulia Yakushova, 11.11. - 8.12. 2010
rozhovor s Yulií čtěte zdeVernisáž proběhla ve čtvrtek 11.11. 2010 v 19:00


Yulia Yakushova
11. 11. - 8. 12. 2010

Yulia Yakushova *1985 (Moskva) už několik let žije a pracuje v Praze, kam se přestěhovala z Moskvy. Jako nezávislá ilustrátorka tvoří hlavně pro zahraniční noviny a časopisy (v současné době každý týden ilustruje 2 moskevské časopisy). Pracuje na zakázkách pro firmy Elle, Nissan, Aeroflot a řadu dalších. Věnuje se ale i své volné grafické tvorbě a to tvorbě pozoruhodně silného obsahu. Ve svých dílech kombinuje tužku a počítačovou grafiku. Instalace ve fenesteru přináší další rozměr do její tvorby, pro inspiraci nyní šahá ke kontroverzní próze Ilji Masodova.

Svou instalaci Yulia nazvala obsáhle:

Like you are entering a place for the first time, or returning home to find that everything feels different.

Jako když někam přijdeš poprvé nebo se vrátíš domů a zjistíš, že všechno je jinak.

Je tedy patrné, že název se stává důležitým klíčem k proniknutí do tajů instalace.
Patrný zneklidňující motiv násilí, uvěznění či spoutanosti je v současné době pro Yulii zajímavým tématem. Jak Yulia uvádí, jedním z podnětů jí je próza současného ruského autora Ilji Masodova, která s tématy násilí a smyslnosti velmi intenzivně pracuje. Ovšem stejně jako ve svých ostatních pracích i v této instalaci je vedle zneklidňujícího pocitu přítomna i citlivá a jemná ženskost. A tak tu vidíme velmi půvabná macramé (dekorativní uzlované textilie) lahodící oku, navozující domácí pohodu. A zneklidnění? Pohoda se rozplývá v samostatná lana a provazy, situace se radikálně mění a doma je všechno jinak...Předchozí výstavaKABINET
instalace Karolíny Mikeskové a Romana Štětiny
8.10.2010 - 10.11.2010

vernisáž v pátek 8.10 v 19 hodin

Karolína Mikesková *1990 a Roman Štětina *1986 jsou oba studenti AVU (Veronika Bromová, Jiří Příhoda). Pro fenester vymysleli svou první společnou instalaci, nazvali ji KABINET. Vychází z prvotní inspirace ve výlohách plných turistických lákadel - v nabídce jsou broušené kameny a jiné skvosty. Jak sami autoři uvádí skrze tvary a vzory neživé přírody komentují zásadní díla české moderní malby. Divák je pobízen rozklíčovat základní kameny výtvarného umění. Takže račte prosím do toho.

A ještě závěrem je vhodné prozradit precizní a technicky dokonalou práci, která celé instalaci předcházela. Kameny jsou vyrobeny z pigmentované pryskyřice a tónované sádry, výloha leštěna jarem a jelení kůží…


„...Klíče k určování přírodnin jsou nezbytným doplňkem vzdělání. Učíme-li se poznávat přírodniny zjišťováním znaků, kterými se navzájem liší, nevystačíme s pouhou
zásobou vědomostí, ale musíme záměrně používat i řady dovedností a
zručností, tedy složek techniky, které nám může dát jenom praxe...

...Při určovací praxi se dosáhne kladného výsledku za předpokladu, že
určované druhy a odrůdy přírodnin jsou typické. Zejména u hornin je
třeba vybírat představitele se zvlášť charakteristickými vlastnostmi,
protože horniny vykazují v přírodě četné přechody z jednoho druhu do
druhého. Proto do školních sbírek zařazujeme horniny, na kterých jsou
charakteristické vlastnosti zvlášť zdůrazněny...

...Zároveň je vhodné, aby si čtenář pro snazší osvojení práce s klíčem
určil nejprve dva (tři) minerály a dvě (tři) horniny, které sám dobře
zná...“

František Němec, Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha 1967

Následující 3 nerosty by mělo být velmi snadné rozpoznat. Do
přiloženého klíče nahlédněte až když vyčerpáte všechny metody.


Předchozí výstava
Sabina Hašková// Bába jsem já//

8.9 - 6.10.2010, vernisáž 8.9. v 19 hodin

V této výstavě můžeme v úvodním pohledu sledovat prolínání hned dvou hlavních rovin.
Tou první je fotografie a její prezentace. Tedy vůbec význam vernisáže a samotného vystavování media fotografie.
Tušíme zde jistý trialog, kdy je fotografie prezentovaná již na pozvánce na výstavu, dále totožnou fotografii vidíme v galerii Fenester -ulice a následně se s ní shledáváme v galerii Fenester- klub Chapeau Rouge, tedy že vnímání fotografie se na jednotlivých místech značně různí, vzhledem k vlivům, které jsou pro každé z místo prezentace charakteristické.
Další rovinou je samotná fotografie, jejíž obsah bych se alespoň částečně pokusila interpretovat.
Již po staletí máme potřebu imitovat přírodu. Přesto  že jsme se obestavěli pomyslnou betonovou zdí (pro někoho s úspěchem bez metafory), tak ta divoká fascinující síla přírody nám stále schází. Východisko z tohoto rozkolu pak často nacházíme ve vytváření velmi banální imitace přírody, kde autenticita přírody je již dechem mrtvé milenky.
Přitom nás tak fascinuje, tak opravdová ve své šíři vlastních podob. Dle autorky je to naše skrytá přirozená každodenní tužba, která nás naplňuje, nabíjí a my se tak v životě můžeme posunout svižně dál. Tak proč se stále dokola chlácholíme tak nevěrnými imitacemi divokých peřejů a šumících vodopádů, barvy voňavých květin či jejich organické plasticity. Tak proč stále jíme ty koláče, jen kvůli tomu že jsou kulaté, přitom však bez chuti a živiny..?!
A co to je poslušnost, co slušnost a žití s nimi?
Co je nevědomost přesto, že jsme již už někdy věděli?
A co připravenost?  Jaká je její váha, když je zároveň tou"-ialitou", která potřebuje čas?
Sabina Hašková   


Tiskové zprávy aneb Co o nás píší jinde: Press release form Prague tv 1, 2, idnes.cz, artalk.cz


Předchozí výstava


Jan Čumlivski a Ondřej Přibyl (12.8. - 6.9.)
Video z výstavy Jana Čumlivského a Ondřeje PřibylaVe čtvrtek 12.8. od 19hodin proběhla vernisáž instalace Jana Čumlivského a Ondřeje Přibyla SONDA PALACKY.

 

Díky za účast. Bára


Předchozí výstava

Martin Kubát
(13.7 - 8.8.)

fotografie z vernisáže
zde

V roce 2008 ukončil Martin Kubát studium v ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP u Juraje Horvátha. Studium zakončil svou autorskou knihou Je večer, vypusťte čerta! Kniha představila Martinův osobitý styl par excelence, vyhrála Nejkrásnější českou knihu roku 2008 v kategorii studentských prací a v loni vyšla v nakladatelství FRA. Nyní, vedle vlastní tvorby, spolupracuje jako grafik v Divadle Archa, podílí se na vizuální podobě titulů nakladatelství FRA a časopisu A2. Účastní se společných projektů spolku Kopr (s důrazem na autorskou knihu) a uskupení BOX (s převahou komiksové tvorby).Andulka na lapidárním stromě, tak bych nazvala nynější Martinovu instalaci. Je ztvárněna podobně jednoduchým a zřetelným způsobem jako jeho kresby, nicméně nejde o žádný minimalismus. Martinovy práce jsou charakteristické svým typickým výrazem, nenapodobuje, neopičí se, je svůj. Čmárá, škrtá, drápe, výjevy trefně prokládá vlastními poznámkami, komentáři a výkřiky, čímž se mu daří modelovat vtipný, často drsný, děj. V andulce se poznámka k ději proměnila v děj reálný. Andulka tiše sedí a soustředěně se komíhá, sama, bez komentáře. Klid před bouří? No podle Martinova vyprávění měly být ještě včera na stromě místo jedné andulky desítky hrozících paroháčů…ale i bez nich je, myslím, instalace dostatečně nekonformní nicméně velmi humorná, takže můžeme být v klidu, jde o další kubátovinu.   Děkuji Martinovi za instalaci, Danovi a Chapeau Rouge za podporu, děkuji za pozornost. Těším se na příště.

Bára ŠpičákováREPORT


Zahájení první výstavy 17.6.2010, 19.h

fenester – výloha pro současné umění

Nápad zprovoznit jednu z výloh klubu Chapeau Rouge jako galerii vymyslel a prosadil Dan. Jeho plány tím nekončí, v budoucnu by rád expandoval do všech ostatních výloh a časem by otevřel výlohy ven a nechal prostor pro umění expandovat do ulic.

Nyní tedy začínáme - fenester - výloha pro současné umění. S finanční podporou Chapeau Rouge.

Chtěli bychom zde dávat prostor-i když skromný- začínajícím umělcům, studentům, čerstvým absolventům, ale nechceme být samozřejmě striktní, rádi bychom tento výběr prokládali i autory staršími, např. delší dobu nevystavovanými, nepražskými, zahraničními, zajímají nás i autoři jejichž obor je ne vždy považován za volné umění jako třeba ilustrace, grafika, fotka, architektura a další.
Fenester by měl fungovat jako prostor pro instalace, rádi bychom, aby s ním oslovení autoři záměrně pracovali a ozvláštnili jím své práce.
Instalace by měly být zhruba měsíčního trvání, chceme vyzkoušet i jednorázové akce přímo ve výloze jako performance, hudbu a spol. (zatím je to omezené pouze pro hubenější performery).

 Hlavní partner:

Činnost Galerie Fenester podporuje Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury.

Další partneři